Informatika je výukový kurz počítačové gramotnosti.